written-exam

 

Показване на работи от държавния изпит (1.09.2017 г.), раздел "Антропология - Старобългарска литература - Възрожденска литература"

 

Явилите се на държавен писмен изпит (раздел "Антропология - Старобългарска литература - Възрожденска литература") при интерес могат да видят работите

си на:

7.09.2017 г. от 16 ч. в каб. 144

12.09.2017 г. от 15:30 ч. в каб. 176 Б

 

Изпитна комисия:

Доц. д-р Д. Атанасова

Доц. д-р К. Станева

Доц. д.ф.н. Н. Папучиев