СИД

летен семестър 2016/2017 година

„Гръцки общности в България (средата на ΧV - началото на ΧΙΧ в.).

История, изкуство и култура

 

Курсът включва лекционни и практически занимания, които целят добиването на основни познания за историята на гръцките общности в България, за цветущото изкуство, както и по-задълбочени познания по гръцки език и основни за гръцката епиграфика.

 

По-специално, лекционните занимания, които ще бъдат съпътствани с презентации на power point, ще запознят студентите с гръцките общности в България, обитавали предимно градовете Пловдив, Асеновград, Мелник, Несебър, Созопол, Поморие и Варна, както и с тяхната богата култура. Ще бъде разгледана историята за създаването, процъфтяването и западането на тези общности, както и ценностите на християнското изкуство (икони, стенописи, църковна утвар, църковна везба), чиито дарителски надписи са добър извор за запознаване с основите на гръцката епиграфика.

 

Практическите занимания предвиждат посещения на няколко музея в София (Национален археологически музей към БАН, Национален исторически музей, Криптата на храм-паметника «Св. Александър Невски» към НХГ, Национален църковен историко-археологически музей при Св. Синод на БПЦ), където студентите ще се запознят с шедьоври на културното наследство – артефакти от християнското изкуство от този период, изработени от членове на гръцките общости. При възможност се предвижда и пътуване – практика до Пловдив, един от градовете, който е имал една от най-цветущите гръцки общности на територията на България.