Украинска филология

 

Дисциплина

Преподавател

Курс

Дата

Час

Платформа

Практически украински език – I част

доц. д-р Албена Стаменова,

д-р Олена Книш

I курс

03.02.2021

 

10:00

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82818995786?pwd=UW1USEt6S29sK2EweS92Q2hhdzFNQT09

Конференція: 828 1899 5786

Код: 2021

 

Историческа граматика на украинския език – II част

доц. д-р Албена Стаменова

IV курс

01.02.2021

10:00

Skype:

https://join.skype.com/fF6f5aKKb5LR

 

История на украинския книжовен език

доц. д-р Албена Стаменова

V курс

08.02.2021

10:00

Skype:

https://join.skype.com/pTe27WJYilfG

Делова кореспонденция на украински език

гл. ас. д-р Райна Камберова

IV курс

27.01.2021

 

9:00

Skype:

https://join.skype.com/gS3KhcmgFmdR

 

Стилистика на украинския език

гл. ас. д-р Райна Камберова

V курс

25.01.2021

9:00

Moodle:https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=484385

 

Практика на превода по украински език

гл. ас. д-р Райна Камберова

V курс

26.01.2021

 

9:00

Moodle: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=484375 

 

Практически украински език – VII част

гл. ас. д-р Павлина Мартинова-Иванова, д-р Олена Книш

V курс

30.01.2021

10:00

Moodle: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=483950  

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/83110971611?pwd=d2pIb1dmVzlkc294b25wSm1OOFRjQT09

Конференція: 831 1097 1611

Код: 2021

Съвременен украински език – фонетика и фонология

гл. ас. д-р Павлина Мартинова-Иванова

II курс

27.01.2021

14:00

Moodle: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=484000

Съвременен украински език – словообразуване и лексикология

гл. ас. д-р Павлина Мартинова-Иванова

III курс

27.01.2021

11:00  

Moodle: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=483953

Практически украински език – III част

хон. пр. д-р Лилия Желева, хон. пр. Валентина Драгулева

II курс

25.01.2021

10:00

Skype: https://join.skype.com/jjvfPqO42Aam

Правопис и правоговор на украинския език

хон. пр. д-р Лилия Желева

I курс

05.02.2021

10:00  

Skype: https://join.skype.com/eivM9nVvpgAA

Втори славянски език – II част  (украински език за полонисти)

хон. пр. д-р Лилия Желева

IV курс

26.01.2021

16:00

Skype: https://join.skype.com/i4RLKelbupaM

Работа с текст на украинския език – I част

д-р Олена Книш

II курс

29.01.2021

 

14:00

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/82398148643?pwd=Z1lpOCswOG92RDdud2ZXUEZSdnNhUT09

Конференція: 823 9814 8643

Код: 2021

Комуникативни умения на украинския език – II част

д-р Олена Книш

II курс

31.01.2021

 

14:00  

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88089473866?pwd=TkhER1dNcmhlVnFtS2NLUEJZM3Izdz09

Конференція: 880 8947 3866

Код: 2021

Лексика и фразеология на украинския език – I част

д-р Олена Книш

III курс

29.01.2021  

 

 

11:00

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84883451790?pwd=aExHL2dla0ZGOTdzRFNtb2lFWmF6Zz09

Конференція: 848 8345 1790

Код: 2021