moodle-logo

 

Програма на обученията на преподавателския състав

 

 

         1. Създаване и управление на електронен курс в платформа Moodle (до края март)

Видове формати – тематични, седмични, социални, SCORM; Достъпност; Групови режими – отделни групи, видими групи; Права и Роли; Доклади; Отчети; Статистика и др.

 

     2. Създаване и визуализиране на база данни от образователни ресурси посредством платформа Moodle (до края на март)

Рабата с различните видаве инструменти, файлови формати и тяхното съхранение - създаване на Страница; Книга; Папка; Файл; URL; Етикет; IMS съдържание; Хранилища; вмъкване на програмни кодове и т.н.

 

       3. Инструментариум за организиране на преподавателската дейност в платформата Moodle, I и II част (до края на април)

Синхронни подходи и учебни дейности; Асинхронни подходи и учебни дейности; Индивидуален подход и дейности; Групови подходи и учебни дейности;

 

3.1 Изграждане на умения за работа с базисни инструменти

 

Видове задание, тест, оценяване

 

            3.2. Изграждане на умения за работа със специфични инструменти

 

База данни, Работилница,Форуми, Анкети, Wiki, Обратна връзка и т.н.

 

      4. Оценителни техники и стратегии в MOODLE (до края на май)

Рейтинги, Скали, Разширено с критерии, Разширено с нива и т.н; Как да създадем и прилбожим собствена скала; Анализи на оценяването

 

      5. Дистанционни форми на интернет базирано обучение в електронна платформа (до края на май)

Асинхронен модел - осъществява се чрез многообразието от средства за комуникация и представяне на учебното съдържание; Синхронен модел - базиран на прилагането на телекомуникационни технологии за осигуряване възможности за синхронна комуникация; Смесен модел; Техники на контролиране на процесите

 

 

    6. Създаване и работа с електронни корпуси (до края на юни)

 

Обученията се провеждат в Център за образователни инициативи, който се намира на ул. Иван Вазов 24-26. В момента групите са разпределени в понеделник (14.00-18.00), вторник (14.00-18.00) и четвъртък (10.00-14.00). Възможно е да бъдат организирани обучения и в други дни, в случай че се сформират нови групи.