Екип на проекта:

 

Доц. д-р Николай Папучиев

Доц. д-р Николай Вуков

Магистър Яна Мороз (докторант по антропология)

Магистър Мария Маринова (докторант по антропология)

 

2

 

 

В работата по проекта активно участват студентите от Дискусионния клуб по антропология към ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски“:

 

Деница Заркова

Ванеса Андонова

Емона Динева

Славина Бачева

Елеонора Василева

Мария-Йоанна Василева

Кристина Атанасова

Николай Генов