Проектът се реализира с подкрепата на Фонд Научни изследвания при Софийския университет. Задача на проекта е да се дигитализират ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир. Той се осъществява и с благоизволението на епископ Евлогий, игумен на Рилския манастир. Досега са заснети 115 ръкописа от ХІ до ХІХ в. и 21 старопечатни книги. Това са 350 000 кадъра или около 62 000 страници. Към този масив от данни са добавени дигитални копия и от други ръкописи, предимно от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий.

Ръководител на проекта е проф. Искра Христова-Шомова.
Дигитализацията е осъществена от гл. ас. Димитър Пеев и гл. ас. Петко Петков. Проектът за интернет страница е изработен от доц. Андрей Бояджиев (предстои да бъде свързана с линк към страницата на факултета). Върху интернет страницата работят също проф. Искра Христова и доц. Маргарет Димитрова.

Проектът предвижда и издаване на неиздадения досега Опис на ръкописите от Рилския манастир. През октомври 2009 г. във връзка с проекта в Народната библиотека беше представена изложба Великата Рилска пустиня. Беше проведена и конференция със същото име, с която беше отбелязана и 70-годишнината на проф. Иван Добрев.

Ръкописната сбирка на Рилския манастир е единствената запазена в България славянска органична сбирка. Голяма част от ръкописите са писани в самия манастир от монасите или от други видни балкански книжовници. В нея можем да видим цялата българска история от светите братя Кирил и Методий и техните ученици до филологическите търсения на възрожденците. След падането на Търново през 1393 г. и след възстановяването на манастира в средата на ХV в. той става водещ книжовен център на Балканите за следващите пет века. Рилският манастир е притегателно място за редица видни балкански книжовници и писатели. В неговата библиотека се пази голяма част от оригиналното и преводното наследство на Търновската книжовна школа, почти всички творби на Патриарх Евтимий, някои от тях в единствен препис, творби на Димитър Кантакузин, някои също в единствен препис, единствение преписи на библейски книги с тълкувания. В уникалната рилска библиотека са съхранени всички произведения, посветени на патрона на манастира, св. Иван Рилски, поместени в сборници, съставени изцяло от текстове в негова прослава. Библиотеката на манастира пази редица ценни документи на българското Възраждане от ХVІІІ и ХІХ в.

 

страница на проекта