Уважаеми колеги,

 

Конкурсната сесия за проекти по НИС, финансирани целево от държавния бюджет, е отворена на адрес: http://eservices.uni-sofia.bg/projects/

 

На този адрес са достъпни всички необходими документи за кандидатстване и оценка на проектите.  Моля да ги изчетете внимателно, преди да подавате  проектите си.

Предложенията се подават само по електронен път до 23:59 ч. на 24 февруари 2020 г.

 

Полезна напомняща информация:

- членовете на факултетната комисия не могат да участват в проекти;

- всеки проект се оценява от двама рецензенти, от които единият задължително  е външен за СУ, а другият може да бъде от СУ, но трябва да е извън ФСФ и да не е ръководител в проектни предложения от настоящата сесия.

 

проф. д-р Петя Осенова,

Председател на Комисията по НИД към ФСФ