План на проекта

„Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване”

 

 

РП/месец

01-03

04-06

07-09

09-12

13-15

16-18

19-21

22-24

25-27

27-30

31-33

34-36

РП 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

РП 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

РП 3

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

РП 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

РП 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х