АПАРАТУРА

проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване”

 

 

Лаптопи и звукова карта (записи за корпуса, анализ, изследвания, преподаване)

USB памет, хард диск (съхранение на записите и аналитичната информация)

Електронни книги (информирмация по тематиката)

Мултифункционално у-во (за преподаване и администриране на проекта)

Слушалки, микрофони (записи, прослушване и обработка на записите и преподаване)

Проектори (обогатяване на възприятието на прозодията с жестове, презентации)

Колонки (прослушване, работа върху произношението и преноса)