Сборникът "Вазов/1920 - във и извън юбилея" е направен в изпълнение на проект  "Вазов/1920 - във и извън юбилея" към ФНИ на СУ., ФСлФ, договор №  80-10-221/06.05.2020, с ръководител проф. Николай Чернокожев и членове гл. ас. д-р Биляна Борисова и докт. Маргарита Станева.

 

Чрез изследоветелски текстове на студенти от специалност "Славянска филология" и представяне на едни от най-интересните публикации във връзка с честването на 70-та годишнина от рождението и 50-годишната творческа дейност на Иван Вазов сборникът дава обобщена представа за значението, тържествеността и обхвата на всенародното честване на двата негови юбилея. Свързвайки двата темпорални пласта - 2020 и 1920 г., книгата открива нова анализационна перспектива както към делото на Вазов, така и към колективната извънлитературна представа за твореца, когото общността припознава още навремето за своя "народен поет". 

 

Сборник "Вазов/1920 - във и извън юбилея"