Йордан Иванов. Епископиите Брегалнишка и Велбуждска през средните векове. ГСУ, Т. 1, 1905, стр. 74 – 83.

Проверка и корекции след OCR: Ива Колева

Проверка и корекции за старогръцки: Яна Сивилова

[1905-01-Йорданов-Епископиите.pdf]