На 17  декември 2009 г. в Новата конферентна зала на Софийския университет

се проведе работна научна среща

 

DSC00811

 

НОВОСТИ В БАЛКАНИСТИКАТА

във връзка с проекта „Интердисциплинарни аспекти на балканистиката. методологическо и информационно осигуряване”

 

Програма

  1. Представяне на Граматика по албански език от Людмил Станков, с участието на д-р Русана Бейлери.
  2. Проф. Петя Асенова представя проекта, в който участва, иницииран от Кралската фламандска академия на Белгия за наука и изкуства с директор проф. Марк дьо Мей ( Marc De May) за Кратка балканска граматика с речник.
  3. За етнолигвистичните изследвания в Румъния през последните две десетилетия – доц. Василка Алексова.
  4. Експедиция на студенти-магистранти от специалност „Балканистика” при ФСлФ в албанското село Мандрица, Ивайловградско, с ръководството на Проф. Петя Асенова. Презентация от участниците Анна Капитанова, Славея Неделчева, Дарина Фелонова.
  5. Проучване на власи-рудари в ловешкия регион, проведено от  студенти-магистранти от специалност „Балканистика” при ФСлФ, с ръководството на доц. Василка Алексова. Презентация: Боян Иванов, Борислава Петкова, Христина Славова.
  6. За докторантската програма по сравнително литературознание на френски език DESE и отчет на завършеното по Проекта -  доц. Румяна Л. Станчева.