- Actes du 2 e congres internationale thracologie 3 (linguistique, ethnologie, anthropologie) edites par les soins de Radu Vulpe, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1980

- Archiv Orientalni 22-1954 1, Nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie ved, Praha

- Cliffs notes on singlair`s  The jungle, Lincoln, Nebraska, 1999

- Contributions onomastiques, comité de redaction Iorgu Iordan, Emilie Petrvici, 2 br. Bucarest, Editions de l`Academie da la Republique populaire Roumaine, 1958

- Deutsche sprachlehre für Auslander, Schulz-Griesbach, Max Hueber Verlag Munchen 1969

- Die deutsche sprache, Behaghel, O., Veb Max Niemeyer verlag/ Halle (Saale), 1955

- Early Britain, Zaitseva, S.,D., Moskow, “Prosveshcheniye”, 1981

- Einführung in die generative transformations grammatik linguistiche reihe band 2, Bechert, J, Clement, D., Thümenel, W, Wagner, K.H.

- Era tudo verdade!..., Regini Venturini, Z., Editorial VERBO-Lisboa-Sao Paolo 1981

- Essais sur la nation, Vlad, C., Editions Meridiane, Bucarest, 1973

- Esthétique roumaine contemporaine, redacteur Rodica Croitoru, Bucarest, 1972

- Grammatik der deutschen gegenwarts sprache, Moskalsaja, O., Moskau, Vissaja skola, 1983

- Izraz- 10-11- 1979

- Izraz 6-1980

- Izraz 7-8- 1979

- L`Armee roumaine dans la campagne de l`oust 1944-1945, Romanescu, Gh., Ciobanu, N., Dutu, A., Editions Militaires, Bucarest, 1991

- L`Enseignement et la pedagogie en Roumaine 1, Bucarest 1978, Bibliotheque Centrale Pedagogique

- L`Enseignement et la pedagogie en Roumaine 7, dans de volume le Centenaire Mihai Eminescu, redacteur en chef George Anca, Bibliotheque Centrale Pedagogique, Bucarest, 1988

- La numismatique source de l`historie de l`art et de l`historie des idees, Bucarest, Editura Științifică și ențiclopedică, 1981

- La premiere internacionale et la Roumanie, Popescu-Puțuri, I., Deac, A., Bucarest, Editions de l`Academie de la Republique Socialiste de Roumaine, 1966

- La Roumanie et sa politique culturelle, Gheorghiu, M., Ciucu, G., Deutsch, R., Martin, A., Tomescu, V., Popescu, R., Frunzetti, I., Pop, M., Oproiu, E., Lipatti, V., Editions Merediane Bucarest, 1973

- Le populisme quarante-Huitard, Roman, A., Les Editions de la fondation culturelle roumaine, Bucarest 1999

- Les derives parasynthetiques dans les langues romanes (Rumain, Italien, Francais, Espanol), Reinheimer-Ripeanu, S., Mouton, The Hague-Paris 1974

- Literatura rusă, Pospelov, N., Sabliovschi, P., Editură arlus “Cartea rusă”, 1953

- Literatura rusă, Zerceaninov, A.A., Raihin, D.I., Strajev, V.I., Editură “Cartea rusă”, 1954

- Manuel de francais a l`Usage des etudiants de la faculte d`historie, Ivanova, S., 1986

- Mia. Vivo, Hristovski,T. Sofia pres 1981

- Minority languages- The Scandinavian experience, arranged by the Department of Scandinavian studies, Published by the Nordic language Secretariat, Oslo 1992

- Nouvelles etudes d`historie, Publiees a l`occasion du 16 Congres international des science istoriques, Stuttgart 1985, Editura Academiei republicii Socialiste Romania, Bucuresti, Calea Victoriei 125, 1985

- O Moinho a beira do Rio, Eliot, G., Portugalia Editora Lisboa, 1969

- Praktische phonetik des deutschen- Практическая фонетика немецкого языка 1 часть, Гайдучик, С.М., Зарецкая, Е.В., Минск, „Вышэйшая школа”, 1984

- Recueil d`etudes romanes, Comité de redaction: I. Coteanu, Iorgu Iordan, A.Rosetti, Bucarest, Editions de l`Academie de la Republique populaire roumaine, 1959

- Resumes des communications, Abstracts of papers, Bucarest, 1967

- Sclavica 2 Adiuvantribus – E.Angyal, E.Igloi, E.Papp, redigit Bela Sulan, Debrecen, 1962

- Sixième congrès international d`études du sud-est européen Sofia 30 aout-5 septembre 1989, Résumes des communications (arts,droit,ethnologie,instruments de travail, littérature, tables rondes, linguistique), Sofia 1989, Editions de l`Academie bulgare des Sciences

- Tejas verdes, diario de um campo concentrcao no chile, Valdes, H., 1974

- The second Saladin, Hunter, S., 1998

- Too tough to tame, Broadrick, A.

- Tubarao, Benchley, P., Editora Ulisseia, 1974

- Westlamutische materialen aufgezeichnet von Avro Sotavalta, Helsinki 1978, Suomalais-Ugrilainen seura

- Wörter zur wahl von Magda Ferenbach and Ingrid Schüfsler, Ernst Klett verlag

- Writers, books, readers. Twentieth-century American literature, Danova, M., Polis, Sofia 2002

- Yaka, Pepetela, Uniao dos escritores angolanos contepmoraneos

- Zbornik radova o Petru Nectorovicu, Kritika, Zagreb, 1970

- Zeitschrift für Phonetik sprachwissenschaft and Kommunikations forschung, Akademie-Verlag-Berlin, 1986- 2 br.

- Zerceaninov, A., D. Raihin, Strajev, V. Literatura Rusă. Bucureşti, Cărtea Rusă, 1954.

- Pospelov, N., P. Şabliovschi. Literatura Rusă. Bucureşti, Cărtea Rusă, 1953.

- Reproducerea diferenţelor de gen. Ed. de Susan Gal, Gail Klingman. Cluj-Napoca, EFES, 2003. (2)

- Coordonarea reacţiilor comunitare faţă de violenţa domestică. Ed. de Malanie Shepard Pence. Chişinău, Tehnica-Info, 2003. (2)

- Manual de promoţie şi de marketing pentu radio, televiziune, socieţăţi de cablu şi web. Ed. de Susan Eastman, A. Ferguson. Cluj, Idea design & print, 2004.

- Randall, Vicky, Georgina Waylen. Genul, politica şi statul. Colograf-Com, 2003. (2)

- Fidler, Roger. Mediamorphosis, să înţelegem noile media. Cluj, 2004.

- Yuval-Davis, Nira. Gen şi naţiune. Bucureşti, Editura Univers, 2003. (2)

- Gîndirea economică a lui Nicolae Balcescu. Bucureşti, 1967.

- Gîndirea social-politică antimonarhică şi republicană din România. Bucureşti, 1979.

- Turcu, C. I., I. Voicu. Nicolae Titulescu. În universul diplomaţiei păcii. Bucureşti, 1984.

- Grecescu, Ion. Nicolae Titulşescu. Concepţie juridică şi diplomatică. Craiova, 1982.

- Hooks, Bell. Teoria feministă de la margini spre centru. Chişinău, 2003.

- Saraş, Marcel. Mijloacele tehnice audio-vizuale. Editura didactică şi pedagogică.

- Tătulea, Viorica. Mobilierul ţărănesc din Oltenia. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1989.

- Peters, F. E. Mahomed şi originile Islamului. Editura Arc.

- Armstrong, Karen. Islamul, o scurtă istorie. Editură Idea Design & Print, 2002.

- Ştiinţa şi tehnică, almanah.