Заповядайте на премиерата на новите две книжки на списание "Литературата" - кн. 11 ("Литература и скандали") и кн. 12 ("Литература и награди").

 

 

                            lit11 new

                          

                               lit12  

              

 

10 март, 18.00 ч., Нова конферентна зала

 

Списание "Литературата" в електронната среда за единна научна информация на факултета

 

Сп. "Литературата" е издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия:  проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Петя Осенова, проф. д-р Амелия Личева, доц. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова