pametnikКатедрата по кирилометодиевистика Ви кани за двадесет и девети път на своите годишни

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

 

Четенията са включени в националната програма за чествания по случай 1150 години от създаването на славянската азбука и Моравската мисия на Светите братя Кирил и Методий под патронажа на Президента на РБългария

 

 

 

10 май 2013 г. от 9.30 ч.

Първа заседателна зала на Софийския университет

 

9.30 -11.30 Първо заседание

Председател проф. дфн А. Тотоманова

Откриване

Проф. дфн Иван Добрев

Тринитарната идея на св. Константин-Кирил Философ

 

доц. д-р Маргарет Димитрова

Катафатическото и апофатическото богословиа в един късен тълковен превод

 

доц. д-р Елена Коцева

Ранни извори на патриаршеско богослужение в кирилски литургически книги

 

проф. д-р Ангелина Минчева

Лексиката на Фрайзингските текстове в съпоставка със словния фонд на старобългарския канон

 

Дискусия

Кафе пауза

 

11.30- 13.00 Второ заседание

Председател доц. д-р М. Димитрова

 

проф. Искра Христова-Шомова

Култът кам св. Теодор Тирон и неговите трансформации

 

11. 50 гл. ас. д-р Анета Димитрова

Още веднъж за двойния превод в Златоструя

 

12.10 доц. д-р А. Бояджиев

Тьзица

 

Дискусия

13.00-14.00 Обедна почивка

 

14.00 -17.00 Трето  заседание

Председател проф. Искра Христова-Шомова

 

проф. дфн А. Тотоманова

Кирило-Методиевото наследство и дигиталните технологии

 

гл. ас. д-р Диана Атанасова

Станиславовият чети-миней и мястото му в средновековната култура, в съвременната медиевистика и в киберпространството

 

проф. дфн Татяна Славова

Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис в контекста на ХІV в.

 

гл. ас. Димитър Пеев

Белова ли е музейният препис на История славянобългарска

 

гл. ас. Петко Петков

Volapuk

 

Ас. д-р Гергана Ганева

Парадигматическата неутрализация в старобългарското склонение. Предварителни бележки

 

Дискусия

Закриване на Четенията