Научна конференция “Просветителство срещу идеологема (Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов)”

 

Събитието ще се проведе на 28, 29 и 30 ноември 2013 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Организатори на конференцията са направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН, катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски” и Културният център на Софийски университет.

 

Срок за подаване на заявка – 15 октомври 2013

 

enlightmentАнотация до 500 знака

Регламент: 20 мин. на доклад

Време: 28, 29 и 30 ноември 2013

Място: Зала 1 и Нова конферентна зала

Контакти: theory.lit@gmail.com

 

Насочихме се към тази тема, водени от желанието да продължим успеха на миналогодишната конференция върху Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов. За разлика от патоса на предходната конференция обаче, която трябваше наред с другите си задачи да изяви невидимото сговаряне на литературоведския диалог като опозиция спрямо репресивните функции на официалния дискурс, целта ни в този случай ще бъде да отворим дискусията към хетерогенни и контрапунктни направления в областта на естетиката и рефлексията върху литературата и различните изкуства.Това неизбежно ще постави въпроса за просветителските нагласи, най-вече през 1960-те години, когато под формата на повече или по-малко подправена критика до българската читателска публика се довежда информация за философските, естетически и културни явления „отвъд”, в „свободния свят”. Заедно с това подобен фокус ще ни даде възможност да обсъдим как въобще теоретичното мислене намира пътища за противопоставяне в условията на неблагоприятни за мисълта дискурсивни режими.

 

 Целта на конференцията ще бъде, следователно, не просто да отбележи приноса на посочените в заглавието примерни фигури, а да набележи през и отвъд тях процеси, нагласи, конфликти и полета на отстоявана свобода. Възможни фокусни полета биха могли да бъдат:

 

Рецепция на романтизма и модернизма като привилегировани топоси на бунта.

Реторическите употреби на марксизма.

Сблъсъци, дебати, групи, инкриминнирани и забравени книги.

Утопизъм.

 

Ще бъдат приемани не само заявки за индивидуални доклади, а и теми за сесии, които да обединяват няколко доклада.