Направление по Теория на литературата

към Института за литература при БАН,

Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”,

Културен център към СУ „Св. Климент Охридски”

 

Национална научна конференция  

Просветителство срещу идеологема:

Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов

 

 enlightment

 

Зала 1, Нова конферентна зала, Зала 2

Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”

28, 29, 30 ноември 2013 г., 10.00 – 18.00 часа

 

 

Четвъртък, 28 ноември
Зала 1

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Встъпителни думи

 

Водещ: Миглена Николчина

 

Михаил Неделчев (НБУ): Ефектът на за-минаващото присъствие и участие (Цветан Стоянов и Атанас Натев). Ескиз към литературоведски мемоари. Част втора

Миряна Янакиева (БАН): Димитър Аврамов и Бодлер

Инна Пелева (ПУ): Цветан Стоянов или българската интелигенция през 1960-те и днес – възможните избори

Амелия Личева (СУ): Понятието „световна литература” при Цветан Стоянов и днес

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Божана Филипова

 

Яни Милчаков (ШУ и УниБИТ): Цветан Стоянов: свободата на есето в несвободната култура

Бойко Пенчев (СУ): Цветан Стоянов или „реабилитацията” на Дионисовото в социалистическата култура от 60-те и 70-те години

● Георги Илиев (БАН): Трагичното на изкуството, трагичното на политиката и „вътрешното напрягане на битието“: Цветан Стоянов

Бисера Дакова (БАН): Неавтентичният човек или за внезапните симетрии в идеологическото писане на Цветан Стоянов

 

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

 

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Дарин Тенев

 

Надежда Цочева (ШУ): Димитър Аврамов – за изкуството на синтеза и за декоративните експерименти на Чавдар Мутафов

Божана Филипова (СУ): Как е възможен синтезът на изкуствата? Прочит на „Сирените” през Димитър Аврамов

Цветанка Атанасова (БАН): „Щрихи към историята и семантиката на понятието „декоративност“

Светлина Фотева: Типове интелигенция  и идеологеми в България през 1970 – те г. Значение на книгата на проф. Димитър Аврамов "Естетика на модерното изкуство“

17:30-18:00 – Дискусия

 

Петък, 29 ноември

Нова конферентна зала

 

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Амелия Личева

 

Александър Панов (БАН): Отношението култура – изкуство като проблем на теорията

Рая Кунчева (БАН): Димитър Аврамов и въпросът за реализма

Катерина Клинкова (СУ): Димитър Аврамов в контекста на критическата рецепция на модернизма в България

● Васил Василев (БАН): Димитър Аврамов и идеята за родното

 

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Камелия Спасова

 

Николай Аретов (БАН): Подриване и компромис: Ранните белетристичните книги на Цветан Стоянов

● Огнян Ковачев (СУ): За шайките и шарките на шаяка в „Изключителната биография на Буди Будев“

● Пламен Антов (БАН): "Ние и Арчи" : идеологеми и иронии

● Мая Горчева: Просветителство и емиграция: неуспелият проект на „Изключителната биография на Буди Будев”

 

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

 

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Огнян Ковачев

 

Миглена Николчина (СУ): Жанрът-ейрон: прочит на теоретика през белетриста Цветан Стоянов

Дарин Тенев (СУ): Буди Будев и животните в „Броселиандовата гора"

Камелия Спасова (СУ): Педагогическата провинция: Лао Це и Буди Будев

Мария Калинова (СУ): Втората част на разговора: Цветан Стоянов, Георги Марков

 

17:30-18:00 – Дискусия

 

18:00 – В рамките на форума ще бъде представена монографията на Александър Панов „Литературният образ извън пространството на книгата“. За книгата ще говори доц. д-р Миряна Янакиева.

 

 

Събота, 30 ноември

Зала 2

 

09:30-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Мария Калинова

 

Гергана Златкова (СУ): За един критически текст на Атанас Натев върху пиесата "Физици" на Фридрих Дюренмат

● Соня Николова (БАН):Полето на идеите през погледа на Атанас Натев. Естетическа и етична рецепция на западната литература през социализма

Атанаска Методиева (ЮЗУ): Архивът говори: идеологически стратегии на литературната критика в Русия през втората половина на ХХ век

Татяна Пантева (СУ): Просветителският проект на Диас-Плаха за европейска Испания в условията на франкизма

Катерина Кокинова (СУ): Авторът "беглец": Гомбрович и Набоков

 

 

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Георги Илиев

 

● Йордан Ефтимов (НБУ): Препрочитайки две книги от 1968 година: "Тъга и порив на епохата" на Асен Игнатов и "Естетика на модерното изкуство" на Димитър Аврамов

● Нонка Богомилова (БАН): За философската “тъга и порив”

● Ирен Александрова (СУ): Отговорникът за хармонията или за потребността от наставник

Никола Бенин (РУ): „Геният и неговият наставник” от Цветан Стоянов – замаскираното говорене срещу пагубните недъзи на социализма

 

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

 

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Миряна Янакиева

 

Цветана Хубенова (СУ): Цветан Стоянов и изстраданата Шилерова „РАДОСТ” (По „Идеи и мотиви на отчуждението в Западната литература”)

Яница Радева (СУ): Симптоматика на отчуждението в сърцето на идеологемата. Цветан Стоянов и "Над твоя дом спокойствие" (1962)

Пламен Пенев: Димитър Аврамов и Цветан Стоянов - интелектуално-етично битие и състояване на хуманитарните идеи в догматично-авторитарната епоха"

Светлозар Игов (БАН): Спомени и размисли за Цветан Стоянов

 

17:30-18:00 – Дискусия

18:00 – Заключителни думи