ПОКАНА

 


Уважаеми колеги,

 

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури към Софийския университет „Св. Климент Охридски” имат удоволствието да Ви поканят за участие в Дванадесетите международни славистични четения (9 – 10 май 2014 г.). Четенията са на тема:

 

european-languages

 

 

Движение и пространство

в славянските езици, литератури и

култури

 

 

 

           

 

Докладите могат да бъдат ориентирани към следните секции:

 

-         Пространства, идентичности, (е)миграции

-         Статика и динамика, отворени и затворени пространства

-         Картография на езиковото/литературното/културното пространство

-         Съзнанието за движение и пространство в устната и писмената словесност

-         Движението и пространството във връзка със славянските езици

 

 

            Докладите са с времетраене до 20 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.
          Такса правоучастие – 50 лв. (25 €). Не включва пътни разходи и настаняване.

 

           Очакваме да изпратите темите на докладите, придружени от кратка анотация (до 10 реда),  до 10 февруари 2014 г. на e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Заявка за участие

  

Потвърждение ще получите до 15 февруари 2014 г.

Дванадесетите славистични четения ще се проведат в залите на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

 

 

Катедра по                                                     Катедра по

славянско езикознание                                   славянски литератури