СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет по славянски филологии

 

Катедрата по кирилометодиевистика Ви кани

за тридесети път

на своите годишни

Кирило-Методиевски четения

 

 chetenija copy

 

Тази година четенията са посветени на хилядагодишнината от смъртта

на българския цар Самуил

 

 

14 май 2014 г. 9,30 ч.

Първа заседателна зала на СУ  “Св. Климент Охридски”

 

 

 

Програма

 

 

930        Откриване 

            Първо заседание Председател: Татяна Славова

940         чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев

            Царсамуиловите надписи

1000       доц. д-р Елена Коцева

            Записани предания: Пътят; Богородица не е лястовица; Разметаница и   гробът на цар Самуил

1020        проф. дфн Искра Христова-Шомова

            Почитта към св. Ахил Лариски (Преспански) в българските ръкописи от ХІІІ-ХІV в.

1040       доц. д-р Андрей Бояджиев

            Частите от Книгата на пророк Захария в Аргировия триод

1100      гл. ас. Венета Савова

            Канонът за св. Алексий човек Божи от патриарх Герман І и славянският му превод

1120      Дискусия

 

 

           

           

            второ заседание Председател: Искра Христова-Шомова

1200       проф. дфн Татяна Славова

            Песента на Давид (22 глава на Втора книга Царства и Псалм 17)

1220       доц. д-р Маргрет Димитрова

            Библейските тълкувания на Теодорит Кирски в средновековните славянски ръкописи

1240       гл. ас. д-р Диана Атанасова

            „Деяния на св. Никола” в южнославянски контекст

1300       ас. д-р Гергана Ганева

            Съдбата на тематичните суфикси в историята на българския език

1320       докторант  Мария Тотоманова-Панева

            Една старозаветна гадателка

1340       гл. ас. Петко Петков

Малкият монастикон на св. Василий Велики в старобългарски превод

1400       Дискусия

            Закриване на четенията