НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ТРАДИЦИОННИ МОДЕЛИ И ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА РОДСТВЕНА СИСТЕМА

30.05.2014

 

parents2

 

 

 

10:00 Откриване на конференцията

10:15 – 10:30 Николай Папучиев: Представяне на проекта „Спешна антропология: Биография на институциите“, разработван с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Първо заседание 10:30 – 12:30

Водещ: Мария Маринова

 

10:30 – 10:45 Николай Вуков (ИЕФЕМ – БАН): Семейна и институционална биография – аспекти на паметта и разказа

10:45 – 11:00 Яна Мороз (СУ „Св. Климент Охридски“): Деинституционализацията в разкази

11:00 – 11:15 Деница Заркова (СУ „Св. Климент Охридски“): Тема табу ли е осиновяването днес

11:15 – 11:30 Емона Динева (СУ „Св. Климент Охридски“): Осиновяването – обществени нагласи и проблеми

11:30 – 11:45 Мария-Йоанна Василева (СУ „Св. Климент Охридски“): Давай щедро от любовта си, за да почувстваш детската обич

11:45 – 12:00 Николай Генов (СУ „Св. Климент Охридски“): НАПГ – отвън навътре

12:00 – 12:30 Дискусия

 

Второ заседание 13:30 – 15:30

Водещ Яна Мороз

 

13:30 – 13:45 Мария Маринова (СУ „Св. Климент Охридски“): Детските емоции през погледа на кандидат-осиновителя

13:45 – 14:00 Елеонора Василева (СУ „Св. Климент Охридски“): Трудното начало в домовете за деца

14:00 – 14:15 Ванеса Андонова (СУ „Св. Климент Охридски“): Родител – професия или призвание

14:15 – 14:30 Славина Бачева (СУ „Св. Климент Охридски“): Изпитанията пред приемния родител

14:30 – 14:45 Кристина Атанасова (СУ „Св. Климент Охридски“): Центровете от семеен тип и грижата за деца с физически и умствени увреждания

14:45 – 15:00 Николай Папучиев (СУ „Св. Климент Охридски“): Родството като социален конструкт – предизвикателства пред антропологията

15:00 – 15:30 Заключителна дискусия на резултатите от проекта и обсъждане на възможностите за неговото продължаване и намиране на партньорски организации

 

Конференцията ще се проведе в ЗАЛА 401 в ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград.