logo3

 

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Студентски съвет при СУ „Свети Климент Охридски“ 

 

student forum

 

П О К А Н А 

за участие в Международен филологически форум за студенти и докторанти

 

Уважаеми колеги,

Факултетът по славянски филологии има честта и удоволствието да Ви покани на Първия международен филологически форум за студенти и докторанти, който ще се проведе на 13, 14, 15 и 16 ноември 2014 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Направленията, в които очакваме Вашите заявки, са: Литературознание, Лингвистика, Старобългаристика, Фолклористика и Културна антропология и Методика на обучението по български език и литература.         

    
В рамките на Форума са предвидени поредица от лекции на изявени
български учени, научни дискусии в Център „Проф. Иван Дуйчев“ и в Националния исторически музей. В програмата са включени и кръгли маси на следните теми: „Българистиката в чужбина“, „Студентски и докторантски обмен“, „Политическата и журналистическата реч“, „Моделиране на езика за компютърни приложения”, „Образование и нови медии“. Ще бъде организирано и литературно четене с участие на известни български писатели, както и изложба с книги на университетски преподаватели и студенти.

 

Последният ден, 16.11.2014 г., е предвиден за посещение на Рилския манастир.

 

Докладите ще бъдат коментирани и оценявани от международно жури.

Работни за Форума са всички славянски езици и английски език.

Срокът за подаване на заявката за участие е 15 октомври 2014 г. на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Време за представяне на докладите – 15 минути.

 

Заявка за участие

 

Материалите от Форума ще бъдат събирани в срок до 15 януари 2015 г. и след научен подбор и редакция ще бъдат публикувани в електронни книги на серията „Дисертации“ на електронното списание на Факултета по славянски филологии LitteraetLingua[1]. На отличените студенти и докторанти ще бъде дадена възможността да публикуват свои материали и в специализираните издания на Факултета по славянски филологии („Българска реч“, „Литературата”, LitteraetLinguaи „Съпоставително езикознание“).

 

Студентите и докторантите са освободени от такса правоучастие.

Нощувките на чуждестранните участници, които предпочитат да бъдат настанени в общежитие, се поемат от организаторите.

 

Организационен екип: проф. дфн Адриана Дамянова, проф. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Андрей Бояджиев, доц. д-р Добромир Григоров, доц. д-р Маргарита Младенова, доц. д-р Петя Осенова, доц. д-р Иван Иванов, доц. д-р Дарин Тенев, гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл. ас. Венета Савова, гл. ас. д-р Наталия Христова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова

 

English                                                                                                    Русский[1]    Техническите изисквания за оформлението на докладите ще намерите на сайта на сп. „Littera et Lingua“: http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/authors.