El Muteva

 

СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

ПОКАНА

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

          Най-учтиво ви каним да вземете участие в работата на Националната научна конференция в памет на изтъкнатите възрожденски дейци, представителите на Одеския литературен кръг Елена и Димитър Мутеви, организирана от Катедрата по българска литература във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ и направление „Литература на Българското възраждане” при Института за литература при БАН.

 

По идея на госпожа Марина Младенова от месец април обмисляме и подготвяме тази проява по повод 160 години от смъртта на Елена Мутева (1829–1854) и 150 години от смъртта на д-р Димитър Мутев (1818–1864). Темата на конференцията „Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност“ дава възможност да предложим съвременен прочит на творчеството и ролята на Елена Мутева и на д-р Димитър Мутев в българската литература и култура от средата на ХІХ век, по-релефно да се открои тяхното основополагащо значение при учредяване на възрожденската литературна и културна публичност. Елена Мутева е може би най-категоричното женско присъствие сред пишещите жени от периода на Възраждането, а д-р Димитър Мутев е безспорен авторитет сред българските дейци от влиятелните културни средища Одеса, Цариград, Болград.

 

Председател на Организационния комитет: г-жа Марина Младенова;

проф. дфн Румяна Дамянова, доц. Катя Станева, Мария Пилева

 

Конференцията ще се проведе на 21 ноември 2014 г. (петък) в Новата конферентна зала на СУ от 12.00 часа.

 

Моля да изпратите вашите заявки за участие до 15.11.2014 г. на адрес на организаторите: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ще се радваме на вашето участие!