elena-mutevaСУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

 

 

Национална научна конференция

 

„Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност“

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

 

Петък 21.11.2014 г.

Нова конферентна зала

 

12.00-12.30

Откриване – проф. д.ф.н. Р. Дамянова, Институт за литература, БАН

Встъпителна слово – г-жа Марина Младенова. Нови сведения и догадки за Елена Мутева и Димитър Мутев

 

Първо заседание

12.30-13.30

Модератор: гл. ас. д-р Надежда Александрова

Васил Андреев. Дисертацията на Димитър Мутев и началото на българските изследвания по физическите науки

Стефан Дойнов. Създаването на Болградската гимназия

Татяна Караиванова. Възходът на Болградската гимназия (1859–1863)

Огняна Маждракова. Димитър Мутев и създаването на издателски център и библиотека в Болград

 

Дискусия 13.30-14.00

Кафе пауза 14.00-14.30

 

Второ заседание

14.30-15.30

Модератор: Паулина Стойчева

Юлия Николова. Панакидата и философът (Спорът Сава Радулов - Димитър Мутев)

Таня Тодорова. Димитър Мутев – основател и редактор на сп. „Български книжици” (1858–1862)

Татяна Стойчева. В памет на д-р Бети Гринберг: представяне на нейните статии: „Проблемите на джендъра в американски материали в българския възрожденски печат“ и „Димитър-Мутевият превод на „Чичева Томова колиба”

Мария Пилева. Оригинал, посредник и първи български превод на „Чичева Томова колиба”

 

Дискусия 15.30-16.00

Кафе пауза 16.00-16.30

 

Трето заседание

16.30-17.45

Модератор: Николета Пътова

Валентина Пирова. Елена Мутева – отвъд мита

Деница Венкова. Диалогови връзки между пейзаж и молитвен текст в лириката на Елена Мутева и Найден Геров

Николета Пътова. Елена Мутева и сюжетът „Райна княгиня” във възрожденското културно пространство

Паулина Стойчева. Ориенталски истории и европейски контексти. „Турски приказки” в превод на Елена Мутева – поглед на Изток или на Запад

Катя Станева. Рецепция и идеология: „Турски приказки“ в „Български книжици“

 

Дискусия и закриване