st-conf

 

Словакистичният и Украинистичният профил към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Свети Климент Охридски“

 

Ви канят да присъствате на Третата студентска конференция на тема:

ЕЗИКОВЕДСКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИТЕ СЛОВАКИСТИ И УКРАИНИСТИ

 

Конференцията ще се проведе на 28 април 2015 г. от 9. 30 часа в Новата конферентна зала в Ректората

 

Предварителна програма:

 

 

9.30 – 10.30 ч.

Официално откриване на конференцията

Проф. дфн Панайот Карагьозов, Декан на Факултета по славянски филологии – Поздравителни думи

Н.Пр. Посланика на Украйна в Република България г-н Микола Балтажи – Поздравителни думи

Н.Пр. Посланика на Словакия в Република България г-н Мариан Якубоци – Поздравителни думи

Дана Майхракова (Езиковедски институт „Людовит Щур”, Словашка академия на науките)Pragmatický aspekt vybraných kolokácií slovenčiny

Олена Чмир (Киевски национален университет “Тарас Шевченко”) – 40 години от създаването на Киевската българистика

 

10. 30 –11.00 ч.

Кафе пауза

 

11. 00 – 12.30 ч.

Евгения Митева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Съпоставителна характеристика на модалността (с оглед на наклонението) в българския и словашкия език

Яна Радкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Фразеологизми, използвани в българските и словашките спортни медии

Стефани Стоянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Крепостната жена в творчеството на Марко Вовчок

Евгения Смирна (Киевски национален университет “Т. Шевченко”)– Флорална символика в творчеството на Д. Дебелянов: фолклорен аспект

Велимира Божилова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Войната като травма и причина за разпада на личността (върху текстове от словашката междувоенна проза)

Теодора Седефчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Войничеството в творчеството на Юрий Федкович

 

12. 30-12.45

Дискусия

 

12.45 – 13. 30

Обяд

 

13. 30 – 15.00

Альона Бирюк (Киевски национален университет “Т. Шевченко”)Пресвітер Козьма «Бесіда проти богомилів»: історичне джерело, політичний трактат чи художній твір?

Анастасия Бармас (Киевски национален университет “Т. Шевченко”) Феноменът „богомилство“ в българската литература

Лиляна Видова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Преводът на словашки език на реалии от романа на Иван Вазов „Под игото“

Зейнеб Реджебова(Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Поява на украинската философска литература. Григорий Сковорода-първият баснописец

Юлия Кос (Киевски национален университет “Т. Шевченко”) – Литературен диалог между Олга Кобилянска и Петко Ю. Тодоров

Ирена Димова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Възможен интертекстуален прочит на разказите «Писмо» и «Горещият връх» на Франтишек Швантнер

 

15.00 – 15.15ч.

Дискусия

15.15 – 15.30 ч.

Кафе пауза

 

15.30 – 16.45 ч.

Кристина Коцева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) - История на събирането и издаването на украинското народопоетично творчество

Марияна Станкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Иван Котляревски - роля в развитието на историята, „Енеида”. Основни разлики в неговите произведения.

Милена Савова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Фигурата на автора в интернет-пространството в романа „Среднощен дневник“ на Максим Маткин

Наталия Атанасова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Вамош „отвъд принципа на удоволствието“

Николай Желев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Navrávačky s Dominikom Tatarkom- literárne dielo, alebo zápis rozhovorov s Dominikom Tatarkom?

 

16.45-17.00

Дискусия

Закриване на конференцията