uni-su3

 

Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Катедра по славянско езикознание, профил украинистика

Фондация “Мати Україна”, Украинско неделно училище

Посолство на Украйна в България

 

организират

ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ“

 

Конференцията ще се състои на 23 октомври 2015 година в Нова конферентна зала, Ректорат на Софийския университет.

Начало на конференцията – 9.00 часа.

 

За участие в конференцията се канят преподаватели, учени, студенти, докторанти.

 

Конференцията предвижда работа по следните направления:

      - Кръгла маса “Украинско-български дипломатически взаимоотношения: история и съвременност”

       - Преподавателска, научна и обществена дейност на професор М. Драгоманов в Софийския университет

       - Трудовете на М. Драгоманов, написани в България

       - Украинската диаспора в България и М. Драгоманов

 

Организаторите приемат анотации на докладите на украински или български език в обем от 2 страници (шрифт Times New Roman, размер 14, междуредие 1,5, полета – 2 см) до 30 септември 2015 година (включително). Материалите се изпращат по електронен път на e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              и/или              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Заедно с анотациите се изпраща и справка за автора (фамилия и име на автора, месторабота (университет), длъжност, научна степен, научна титла, телефон за контакт, имейл.

 

Файловете с материалите за конференцията трябва да са озаглавени по следния начин: Kamberova_teza.doc, Kamberova_dovidka.doc.

 

Заявка за участие