vitrazh

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

 

ПОКАНА

 

 

Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии на СУ “Св.

Климент Охридски“

по инициатива на Катедрата по български език

 

има удоволствието да Ви покани да участвате в

 

 

 

  

Юбилейна научна сесия

Морфология, синтаксис, прагматика

 

в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова

 

 

Сесията ще се проведе в рамките на Тринадесетите международни славистични четения от 21 до 23 април 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Крайният срок за изпращане на заявките е 20.02.2016 г.

Времетраенето на докладите е 15 минути.     

 

           Таксата правоучастие е 50 лв. (25 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция.

 

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. Текстовете не трябва да превишават  22 000 знака, вкл. цитираната литература и различните приложения. Техническите изисквания за оформянето на текстовете ще бъдат изпратени допълнително.

 

     Заявка

 

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.