en png

poster conf bg copyСофийски университет „Св. Климент Охридски”          

Факултет по славянски филологии

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В

XVI международна конференция по Балканистика

за студенти и докторанти

 

 

От името на организаторите, студенти от специалност Балканистика към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание към Факултета по славянски филологии и студенти от специалност Румънска филология към Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, имаме удоволствието да Ви поканим на XVI международна конференция по Балканистика за студенти и докторанти на 26.04.2016 г.

 

 

Заявките за участие следва да бъдат попълнени и изпратени до 27.03.2016 г. на следния e-mail адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Съгласно изисканата информация във формуляра за участие, участникът трябва да посочи темата и научната област на доклада, както и да заяви желае ли да бъде настанен в студентско общежитие по време на конференцията (на 25. и 26.04.2016). Участниците трябва да организират своето пристигане на 25.04.2016 г., а отпътуването си – 26.04.2016 г.

 

Заявка за участие

 

С уважение,


Организационен комитет:

Борислава Иванова

Теа Недкова

Ралица Калайджиева

Доц. д-р Русана Бейлери,

(Ръководител на Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание)

Симеон Михалков

Явор Иванов

Илиас Ятропулос

Ивайло Петров