university

 

Първо информационно съобщение

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА ПО РУСКИ ЕЗИК

КАТЕДРА ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„РУСИСТИКАТА ДНЕС – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

23-25 ноември 2016 г.

 

Уважаеми колеги!

 

През тази година Софийският университет „Св. Климент Охридски” отбелязва 1100 години от кончината на Св. Климент Охридски и 70-та годишнина на специалността Руска филология.

 

Във връзка с това катедрата по руски език и катедрата по руска литература организират юбилейна конференция с международно участие на тема Русистиката днес – традиции и перспективи.

Конференцията ще се състои на 23-25 ноември 2016 г. в Ректората на СУ.

 

Предлагаме следните тематични направления:

  • Теоретични и приложни аспекти в изследването на съвременния руски език
  • Езикови и културни връзки между българите и източните славяни в епохата на Средновековието
  • Руският език в междукултурна среда
  • Литературни юбилеи в юбилейната година.

 

Очакваме Вашите заявки за участие в Конференцията според приложения образец, тезис на доклада с обем не повече от 1000 знака и до 10 ключи думи.

 

Заявки за участие в конференцията и тезиси на доклада се приемат до 30.06.2016 г. на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Работни езици на конференцията – български и руски.

Продължителност на устното представяне на доклада – не повече от 15 минути.

Задочно участие не се допуска.

 

След приключването на работата на Конференцията се планира публикация на докладите в електронното списание на Факултета по славянски филологии на Софийския университет «Littera et Lingua» (ISSN 1312-6172, https://www.slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/project), а също и на диск.

 

Текстът на доклада в разпечатан (А4) вид след представянето му се предава на секретаря на секцията или на член от организационния комитет на конференцията и се изпраща в електронен вид като прикачен файл на адреса на организационния комитет.

 

Финансови условия за участие в конференцията:

Таксата правоучастие за участници от България е 50 лева, а за чуждестранни участници – 50 € (разходи за материали, публикуване на докладите и коктейл). Таксата се приема само чрез банков превод. Банковите реквизити и срокът за превеждането на таксата ще получите във второто информационно писмо.

 

Всички разходи, свързани с участието в конференцията (пътни, дневни, нощувки и заплащане на визата), за са сметка на участниците в конференцията или изпращащия вуз.

 

Предлагаме Ви самостоятелно да резервирате хотел чрез този адрес: http://www.booking.com/ (препоръчваме да изберете от хотелите в центъра на София и в района на Софийския университет - например, «Славянска беседа», «Opera House», «Рила хотел», «Хемус», «Elegance Hostel»,  «Best Western Plus City Hotel Sofia», или стаи за гости и др.)

 

     Изискванията за оформяне на докладите ще бъдат изпратени във второто информационно писмо. Общият обем на доклада не трябва да превишава 20 000 печатни знака с интервалите.

 

 

      Заявка за участие (bg)                                                Заявка на участие (ru)

 

Цялата кореспонденция, свързана с провеждането на Конференцията, изпращайте до Организационния комитет:

на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

или на пощенски адрес: България, 1504 София, бул. «Цар Освободител» 15, СУ «Св. Климент Охридски», катедра «Руски език» или катедра «Руска литература».

 

 

                                                                    С уважение,

от Организационния комитет

 

Състав на Организационния комитет: проф. д-р А. Вачева, доц. д-р Т. Алексиева (председатели), доц. д-р Антония Радкова, доц. д-р Ц. Ралева, доц. д-р И. Чекова, гл. ас. д-р К. Петрова, ас. Н. Нечаева (секретар), Клавдия Попова, Силвия Ганчева.