КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

13-14 май 2016 г.

 

sv Sedmochislenici

 

На 13 и 14 май в Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет за трийсет и втори път ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения, организирани от катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии. Тази година Четенията са част от университетската програма, посветена на 1100-годишнината от блажената кончина на нашия патрон свети Климент Охридски. В събитието ще участват с доклади двайсет и девет учени от страната и чужбина, сред които и един от водещите слависти, почетният доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Уилям Федер.

 

Ежегодните Кирило-Методиевски четения се провеждат в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Програма