БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК

И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕМИНАР „XVIII ВЕК“ към ФСФ

 

ви канят на

 

интердисциплинарната конференция

МИНАЛОТО НА БАЛКАНИТЕ: ПОДХОДИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ

(XVIII – XIX ВЕК)

 

konf 18

 

24-25 ОКТОМВРИ 2016 г.

НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, РЕКТОРАТ НА СУ

 

 

Програма на конференцията