logo littera                                     logo eos                      

                                                 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Имаме удоволствието да Ви поканим
на кръгла маса на тема


Уеб-базирани платформи за чуждоезиково обучение в академичен контекст

Кръглата маса ще се проведе на 1 декември 2017 г.
в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

 

ПРОГРАМА

 
Основни теми на кръглата маса:


1. Среди и платформи за чуждоезиково обучение.
2. Прилагане на софтуер с отворен код за чуждоезиково обучение.
3. Възможност за интеграция на уеб-базирани платформи за изучаване на чужди езици и култури със системата за електронно обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (http://elearn.uni-sofia.bg/).
4. Критерии за сравнителен анализ на електронните платформи за езиково обучение.
5. Подходи и инструменти за оценка на използваемостта на електронните среди за чуждоезиково обучение.
6. Създаване и структуриране на дигитални ресурси за обучение в славистиката и хуманитаристиката.


Събитието добавя нова страница в по-рано развиваната работна програма на проект "ЕОС. Електронно обучение в славистиката".


Материалите от конферецията ще бъдат публикувани в електронното списание на Факултета по славянски филологии Littera et Lingua (http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal).

 

Организационен комитет – екип на проект "Анализ на уеб-базирани платформи за изучаване на чужди езици и култура в академичен контекст", НИД-СУ-2017 г.