aula foaje imagelarge

 

Балканистични четения 2018

 

Имаме удоволствието да ви поканим на балканистична конференция, посветена на юбилея на проф. д-р Василка Алексова и проф. дфн Румяна Л. Станчева, чиито научни и преподавателски приноси всички високо ценим. Събитието ще се проведе на 16 и 17 май 2018 в Софийския университет „Св. Климент Охридски” в рамките на станалите вече традиционни Балканистични четения, организирани от Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание към Факултета по славянски филология (Софийски университет „Св. Климент Охридски“).

 

В унисон със заниманията на проф. д-р Василка Алексова езиковедската част на конференцията, която ще се проведе на 16 май 2018, ще бъде посветена на балканското езикознание с акцент върху българо-румънските езикови отношения и балканската етнолингвистика.

 

Научните дирения на проф. дфн Румяна Л. Станчева задават следните насоки в литературоведската част на конференцията, която ще се проведе на 17 май 2018, под надслов „(Не)сравнимото в европейските литератури. Балканистика и Сравнително литературознание“.

 

 

Програма на конференцията