СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ – ДОСТЪП, РАЗВИТИЕ, „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ“

23 НОЕМВРИ 2018 Г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

Каним Ви на научната конференция „Електронните ресурси за обучение – достъп, развитие, „жизнен цикъл“, която ще се състои на 23 ноември 2018 г. от 09 ч. до 16 ч. в Софийския университет, Зала 2 на Ректората.

 

Конференцията е част от научната програма на втория етап на проект „Анализ на уеб-базирани платформи за изучаване на чужди езици и култура в академичен контекст“ (проект по НИД).

 

Програма на конференцията

 

Състав на организационния комитет: проф. д-р Ренета Божанков, проф. д-р Татяна Ангелова, проф. д-р Андрей Бояджиев, доц. д-р Добромир Григоров, ас. д-р Константина Пунева.

 

Система за електронно обучение