Уважаеми колеги,

В Третия международен филологически форум за млади изследователи „Полéта на сътрудничество“ (15 – 17 ноември 2018) участие ще вземат около 200 студенти, докторанти и постдокторанти от 17 различни държави, като са допускани доклади с препоръка от научен ръководител. Конференция е съпъствана от поредица събития, които ще намерите в началото на програмата:

BG: https://philol-forum.uni-sofia.bg/forum/third-international-philological-forum-program-bg-2018/

EN:  https://philol-forum.uni-sofia.bg/forum/third-international-philological-forum-program-en-2018/

RU: https://philol-forum.uni-sofia.bg/forum/third-international-philological-forum-program-ru-2018/

 

                                                                            

 

Третият международен филологически форум за млади изследователи е част от тържествените събития по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

 

Конференцията се финансира по проект „Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полѐта на сътрудничество” (80-10-126/25.04.2018) към Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” и осъществява със съдействието на Факултета по славянски филологии и спомоществователството на Издателска къща КХ – Критика и хуманизъм.

 

Организатори: проф. д-р Людмил Димитров, проф. д-р Амелия Личева, проф. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Татяна Ангелова, доц. д-р Тодор Христов, доц. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Аглая Маврова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Мартин Стефанов, гл. ас. д-р Теодора Цанкова, гл. ас. д-р Иван Петров, хон. ас. д-р Жанета Златева, хон. ас. Георги Георгиев

Докторанти: Мария Русева, Кристиян Янев, Борислава Иванова, Велимира Божилова, Костантин Адирков, Илиян Шехада, Александра Александрова, Кристина Колева

Студенти: Николай Генов, Ванеса Андонова,  Борис Илиев, Мария Янкова и др.