Национална научна конференция "Светове и утопии", посветена на на 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски

 

На 13 ноември в 10.30 ч. в Конферентната зала в Ректората ще бъде открита двудневната Национална научна конференция "Светове и утопии", посветена на на 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски.

 

Организатори на събитието са Институтът за литература към Българската академия на науките, Националният литературен музей и Факултетът по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

 

Конференцията ще реализира нови прочити на поетическите творби на Христо Смирненски – както на превърналите се в класически, така и на останалите встрани от читателския и критически интерес творби. Ще бъдат дискутирани ранни или непечатани приживе текстове на поета, негови римувани и прозаически хумористични и сатирични текстове, фейлетони и кратки трагикомедииИнтерес ще представлява работата на Христо Смирненски като издател, редактор и преводач, ще бъде възстановена и допълнена историята на критическата му рецепция в успоредявания и опозиции, в естетически и идеологически съотнасяния. Докладите и дискусиите ще разтворят нови житейски и творчески контексти чрез документални изследвания и интерпретации.

 

Конференцията е съпътствана от две изложби: В Университетската библиотека ще бъдат изложени архивни материали и ръкописи на поета, притежание на Института за литература. в Къща-музей "Никола Вапцаров" (ул. "А. Кънчев" 37) ще бъдат изложени оригинални предмети и архивни материали на Христо Смирненски при Националния литературен музей.