Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

Факултетът по славянски филологии ви кани на работна кръгла маса на тема: "СРАВНИТЕЛНОТО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННОТО ФИЛОЛОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

 

1 декември 2018 г., Ректорат, Нова конферентна зала, 10.00 ч.

 

Програма