Тридесет и пети Кирило-Методиевски четения 2019 г.

 

На 8 и 9 май 2019 г. в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за тридесет и пети път ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения, организирани от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии. Тази година Четенията са посветени на 1150-тата годишнина от успението на св. Кирил – Константин Философ. В събитието ще участват с доклади учени от страната и чужбина.

 

В края на първия конферентен ден от 18.00 часа в Клуб-ресторант „Алма Матер“ ще бъдат представени изданията „Речник на езика на Патриарх Евтимий“ (думи от проф. Татяна Славова); „Терминологичен речник на Йоан Екзарх“ (думи от проф. Иван Христов); „Климентови четения за млади изследователи. Том 1“ (думи от доц. Диана Атанасова).

 

Ежегодните Кирило-Методиевски четения се провеждат в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Програма на четенията

 

Организатор: Катедра „Кирилометодиевистика” (имейл за контакт: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)