МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИФЕРИЯ: ПАМЕТ И УПОТРЕБИ“

ПРОГРАМА

 

 

В памет на нашия учител професор Никола Георгиев,

който искаше да участва в тази конференция

с доклад на тема „Без център и без периферия“

 

 

4 ноември 2019 г. (понеделник)

Нова конферентна зала

 

9:00. Откриване на конференцията от Декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев

 

Първо заседание

Модератор: Ноеми Стоичкова

9:15. Елка Димитрова (Институт за литература, БАН). И още малко за маргиналния интелектуалец

9:30. Николай Аретов (Институт за литература, БАН). Град и село – напрежението между два идеологически полюса в едно едно семейство (Рашко и Илия Блъскови)

9:45. Пламен Антов (Институт за литература, БАН). Бай Ганю като фолклорно-епически герой в жанра на вица

10:00. Пламен Шуликов (ШУ „Еп. Константин Преславски“). Фотозанаячии и фотожурналисти

10: 15. Татяна Ичевска (ПУ „Паисий Хилендарски“). Столицата и провинцията в романите на Димитър Димов

10:30. Стилиян Стоянов (ЮЗУ „Неофит Рилски“). Литературата на третата възраст - подстъпи към поетиката и прагматиката й

10:45. Дискусия

11:00. Кафе пауза

 

Второ заседание

Модератор: Надежда Стоянова

11:15. Fabio Telarico (Naples Eastern University, Italy). Literary Memories and Post-socialist Identities: Bulgaria and Serbia in Comparison 

11:30. Биляна Ристич.  (Белградски университет, Сърбия). Маргиналната литература в Сърбия ‒ вчера, днес, утре

11:45. Roksolana Zharkova  (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine). From the Margins to the Center: the Author's Self-representation in Women's Writing (the Experience of Ukrainian Modernism of the Late ХІХth – early ХХth Centuries)

12:00. Людмила Хр. Малинова (Институт за литература, БАН). Литературнокритически ракурси към творчеството на българските писателки и опита за излизане от периферията

12:15. Росица Чернокожева (Институт за литература, БАН). Маргинална или основополагаща е българската литература за деца?

12:30. Мариета Иванова-Гиргинова (Институт за литература, БАН), Елизария Рускова (СУ „Св. Климент Охридски“). От театралния център към литературната периферия. Библейската тема в българската драма през първата четвърт на ХХ век

12:45. Жана Попова (СУ „Св. Климент Охридски“). Българската литература и телевизионният театър в периода 1990-2015 („Медийният“ канон и представите за алтернативност в телевизията)

13:00 Дискусия

13:15-14:00 Обедна почивка

 

Трето заседание

Модератор: Румяна Евтимова

14:00. Николай Чернокожев (СУ „Св. Климент Охридски“). Една антична история в български контексти

14:15. Елена Азманова-Рударска. (ЮЗУ „Неофит Рилски“). Иван Грозев в българската литература – между центъра и периферията

14:30. Венцеслав Шолце (СУ „Св. Климент Охридски“). Периферност без периферия. „Раздор“ на Симеон Радев

14:45. Tetiana Riazantseva (Shevchenko Institute of Literature, Ukraine). Mystery and Poetry of Oleksa Stefanovych

15:00. Румяна Евтимова (СУ „Св. Климент Охридски“). За отказа да бъдеш маргинален (из опита на руските писатели емигранти)

15:15. Валя Крумова (СУ „Св. Климент Охридски“). За един „маргинален“ мотив в творчеството на Иван Бунин

15:30. Дискусия

15:45-16:00. Кафе пауза

 

Четвърто заседание

Модератор: Владимир Игнатов

16:00. Анна Алексиева (Институт за литература, БАН). Центрове, периферии и енциклопедии – или как бива йерархизирана възрожденската литература

16:15. Надежда Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“). Писателски известна, политически маргинална – румънската кралица Кармен Силва на български език

16:30. Сирма Данова (СУ „Св. Климент Охридски“). Приватно и политическо в културната периферия: към произхода на „Горски пътник. Повествителен спев“ и поезията на Ботев

16:45. Irena Kolaj Ristanović (University of Belgrade, Serbia). The Influence of Entries of Political Dictionary of Vladimir Jovanovic on a Stand of Serbian People about Ottoman Turks 

17:00. Владимир Колев (СУ „Св. Климент Охридски“). Народ и Аз в поезията на Тарас Шевченко и българските възрожденци

17:15. Владимир Игнатов (9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин). За „покондирената тиква“, или напразните усилия на благородието (комедията „Цветана“ на Нестор Дебренски)

17:30. Дискусия.

18:00. Среща разговор с писателката Теодора Димова за най-новия ѝ роман „Поразените“ (2019). С участието на: проф. д-р Амелия Личева, доц. д-р Ани Бурова, Борис Илиев и студенти. Модератор: доц. д-р Ноеми Стоичкова

 

 

5 ноември 2019 (вторник)

Първа академична зала

 

Първо заседание

Модератор: Александра Александрова

9:00. Пламен Дойнов (Нов български университет). Към дефиниране на лирическата периферия в НРБ: алтернативните поети от социалистическата провинция

9:15. Мая Ангелова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Поетическа метеорология от първата половина на 70-те г. на ХХ век

9:30. Александра Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“). Митове и рефлексии в чешката ъндърграунд поезия от 1970-те г.

9:45. Дискусия

10:00. Димитър В. Атанасов (Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН). Между литературата и историографията: параисторията като гранично явление

10:15. Nataliia   Chaura (Kherson State University, Ukraine). Репрезентация сегментов памяти на страницах украинского журнала «Курьер Кривбасса»

10:30. Иван Иванов (СУ „Св. Климент Охридски“). Дебати за „Световната литература“ в контекста на глобализацията и дигиталната среда през новия век

10:45. Гергина Кръстева (ПУ „Паисий Хилендарски“). Прииждащи откъм смъртта (реактуализации на литературноисторическата памет чрез посмъртни антологии на български поети от периода 2015-2019 година)

11:00. Дискусия.

11:15-11:30. Кафе пауза

 

Второ заседание

Модератор: Радея Гешева

11:30. Татьяна Цепкало (Херсонский государственный университет, Украина). Проблемы памяти и национальной истории в сатирическом романе-антиутопии Олега Шинкаренка «Кагарлык»

11:45. Алла Демченко (Херсонский государственный университет, Украина). Симулякры памяти в романе С. Жадана  «Ворошиловград»

12:00. Радея Гешева (СУ „Св. Климент Охридски“). Тялото като център или периферия: наблюдения върху италианското женско писане на ХХ век

12:15. Христо Раянов (СУ „Св. Климент Охридски“). „Наполеон на престъпния свят“ (портрети на професор Мориарти в литературата, киното и телевизията)

12:30. Дискусия

12:30-13:30. Обедна почивка

 

Трето заседание

Модератор: Марин Бодаков

13:30. Мария Пилева (СУ „Св. Климент Охридски“). Маргинални мотиви и некласици на границата между XIX и XX век

13:45. Марин Бодаков (СУ „Св. Климент Охридски“). Маргиналия и искреност: случаят Маринополски

14:00. Димитър Бурла (СУ „Св. Климент Охридски“). Страсти и маски – литературната антропология на Вазов в „Драски и шарки“

14:15. Ивайло Димитров (ШУ „Еп. Константин Преславски“). Образът на поета в едно малко известно стихотворение на Иван Вазов

14:30. Бисера Дакова (Институт за литература, БАН). Маргиналният Лилиев

14:45. Биляна Борисова (СУ „Св. Климент Охридски“). Романът „Русалка“ от Андрей Протич в литературната периферия на българския индивидуализъм

15:00. Дискусия

15:15-15:30. Кафе пауза

 

Четвърто заседание

Модератор: Надежда Стоянова

15.30. Надежда Цочева (ШУ „Еп. Константин Преславски“). Модернизмът на страниците на „Художник“ и „Българан“ – диалог между сериозното и смешното

15:45. Мая Горчева (УНИБИТ). „Яфетическата теория“ като концептуална рамка на Николай-Райновата „История на пластичните изкуства“ (1935-1939)

16:00. Кристина Колева (СУ „Св. Климент Охридски“). Мода и болест: модата като болест и болестта като резултат от модата в няколко разказа на Димитър Аджарски и Светослав Минков от  30-те години на XX век

16:15. Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“). „Средният“ човек – между центъра и периферията

16:30. Владимир Сабоурин (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). „Днес борбата за освобождение на пролетариата от капитализма е оная „свилокоса бестия“: Иван Мешеков и Франкфуртската школа16:45 – 17:00 Дискусия

 

Пето заседание

Модератор: Кристиян Янев

17:00. Світлана Журба (Криворізький державний педагогічний університет, Україна). Центральне/маргінальне в українській літературі доби розстріляного відродження

17:15. Лідія Кавун (Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького м. Черкаси, Україна). Zinaida Tulub’s Novel “Mancatchers” in Context of Literary Hierarchy in 20-ies of XX century

17:30. Мария Русева (СУ „Св. Климент Охридски“). Между центъра и периферията: историческа и легендарна Прага

17:45. Кристиян Янев (СУ „Св. Климент Охридски“). „Ние от Йедвабне“ на Анна Биконт и полската памет за пограничията

18:00. Дискусия

 

18.15. Официално закриване на конференцията

 

 

Организатори:

доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, хон. ас. д-р Владимир Игнатов

 

Конференцията се провежда в рамките на проект към НИС на СУ Текстове от маргиналията: памет и употреби (№ 80-10-9 oт 09.04.2019)