На 19 ноември 2009 г. ще се проведат за десети път Климентовите четения за млади изследователи, организирани от Катедрата по кирилометодиевистика.

Каним всички студенти, магистранти и докторанти, които проявяват интерес към историята на българския език, българската литература и бълргарската култура, да вземат участие в четенията.

Теми за доклади ще се приемат до 15 ноември в 144 кабинет или на адреси:


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.