СУ “Св. Климент Охридски”

Факултет по славянски филологии

Катедра “Теория на литературата”

 

ТЕРИТОРИИТЕ НА СРАВНИТЕЛНОТО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

 


Програма

 

26 ноември

Конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”

Ректорат, северно крило, ІІ етаж

 

10,00-10,05     Встъпителни думи от проф. Дфн Панайот Карагьозов, декан на Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”


Първа сесия. Модератор: гл. ас. д-р Тодор Христов


10,05-10,20     доц. д-р Димитър Камбуров, СУ “Св. Климент Охридски”

Exile или Exodus; Post-modern или Past-mortem: Музеят на безусловната капитулация на Д. Угрешич и Светът е голям и спасение дебне отвсякъде на И. Троянов

10,20-10,35     ст. ас. Биляна Курташева, Нов български университет

Яворов и Stones в часа на синята мъгла

10,35-10,50     ст. ас. Дария Карапеткова, СУ “Св. Климент Охридски”

Преводът на Марио Мариани, или български прочити на италианската "Лолита"

10,50-11,05     докторант Галина Иванова, СУ “Св. Климент Охридски”

„Към нови морета”.  Митът за сирените или мълчание и четене при Ницше и Кафка

11,05-11,20     гл. ас. д-р Невена Панова, СУ “Св. Климент Охридски”

Територии на четенето в античната литература

11,20-12,00     Дискусия

 

Втора сесия. Модератор: докторант Михаил Ненов


13,30-13,45     доц. дфн Дечка Чавдарова, ШУ “Еп. Константин Преславски”

Българо-руски литературни паралели от гледна точка на националната менталност

13,45-14,00     магистър Екатерина Тодорова, СУ “Св. Климент Охридски”

Територии в текста – територии извън текста. „Хождение игумена Даниила”

14,00-14,15     докторант Албена Тодорова, СУ “Св. Климент Охридски”

Толстой и модерната японска литература

14,15-14,30     доц. д-р Анжелина Пенчева, СУ “Св. Климент Охридски”

Изтокът и Западът на славянството и днешната съдба на сравнителното славянско литературознание

14,30-14,45     магистър Катерина Кокинова, СУ “Св. Климент Охридски”

„Пиша, следователно съществувам” или как В. Гомбрович и Вл. Набоков пишат (за) живота си

14,45-15,30     Дискусия

 

15,30-16,00 Кафе пауза

 

Трета сесия. Модератор: докторант Ангел Игов


16,00-16,15     доц. д-р Амелия Личева, СУ “Св. Климент Охридски”

За книгите, четенето и жените

16,15-16,30     докторант Михаил Ненов, СУ “Св. Климент Охридски”

Териториите на чудовищността в английската викторианска литература. Граници и ограничавания

16,30-16,45     ст. н. с. ІІ ст. Христина Балабанова, Институт по литература – БАН

Компаративни синтези и културни идентичности в периода на общоевропейските интеграции (90-те години на ХХ век)

16,45-17,00     гл. ас. Йордан Костурков, ПУ “Паисий Хилендарски”

Представи за регионализма и модернизма в американската литературна теория

17,00-17,15     магистрант Гергана Златкова, СУ “Св. Климент Охридски”

Прочити на романа „Моби Дик” през призмата на присъстващи в него библейски имена, сюжети и мотиви

17,15-18,00 Дискусия

18,00-19,00     Представяне на “Не съм от тях. Канонът на различието”, сборник в чест на проф. Никола Георгиев

 

 

27 ноември

Конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”

Ректорат, северно крило, ІІ етаж

 

Четвърта сесия. Модератор: ст. ас. д-р Дарин Тенев


10,00-10,15     доц. д-р Калин Михайлов, СУ “Св. Климент Охридски”

Територии на злото в художествената литературата - времеви, пространствени и “телесни” измерения на присъствието му при Данте, К.С. Луис и Франк Перети

10,15-10,30     докторант Ангел Игов, СУ “Св. Климент Охридски”

Раждането на града от духа на романтизма

10,30-10,45     докторант Лора Шумкова, Нов български университет

„Дилетант” и модерният Метрополис

10.45-11.00     магистрант Димитър Божков, СУ “Св. Климент Охридски”

Парижките пасажи като 'място на литературата'

11,00-11.15     докторант Теодора Цанкова, СУ “Св. Климент Охридски”

Живот в смъртта – музеят в поемата My Last Duchess на Робърт Браунинг и в разказа “Овалният портрет” на Едгар Алан По

11,15-12,00 Дискусия

 

Пета сесия. Модератор: докторант Теодора Цанкова


13,30-13,45     ст. н. с. І ст. дфн Николай Аретов, Институт по литература - БАН

Сравнението и мотивите, които го пораждат

13,45-14,00      доц. д-р Светла Черпокова, ПУ “Паисий Хилендарски”

Сравнителното литературознание в полето на интердисциплинарността: за „сходствата в препаската” и за един торс без глава

14,00-14,15     н. с. д-р Камелия Жабилова, Институт за философски изследвания - БАН

Неинституционални топоси на на интелектуален живот. Българският случай. (Теоретико-методологически аспекти)

14,15-14,30     доц. д-р Цветана Хубенова, СУ “Св. Климент Охридски”

Постмодерното историзиране

14,30-14,45     ст. ас. д-р Дарин Тенев, СУ “Св. Климент Охридски”

Избледняващи територии (Случаят с японското авангардно списание „А”)

15,00-15,45     Дискусия


15,45-16,00     Заключителни думи на  проф. Симеон Хаджикосев