ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

и

КАТЕДРАТА ПО МЕТОДИКА

ОРГАНИЗИРАТ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА "ИГРИ, АКТЬОРИ, РОЛИ В КЛАСНАТА СТАЯ И В ЖИВОТА"

В ЧЕСТ НА ПРОФ. ДПН МАРИЯ ГЕРДЖИКОВА

И НЕЙНИЯ 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

 

hall

 

Конференцията ще се проведе на 1 и 2 април 2011 година. Заявки за доклади в обем до 15 страници, придружени от резюме (в 10 реда) на доклада, се приемат до 10 март 2011 г. на адреси:


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Каним всички колеги, които разпознават образованието като своя кауза, а проф. Герджикова – като един от най-самоотвержените радетели на тази кауза, да вземат участие в конференцията!