ПОКАНА

Преподавателите и студентите от специалност Балканистика

към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание

Факултет по славянски филологии

Ви канят на

научната среща

ПЕРСПЕКТИВИ НА БАЛКАНИСТИКАТА,

организирана в рамките на проекта  Интердисциплинарни аспекти на балканистиката. методологическо и информационно осигуряване. ІІ


Вторник, 23 ноември 2010 г., от 17.00 до 19.00 часа

в Заседателна зала № 2 на Софийския университет „Свети Климент Охридски”

 

Snimka035

 

 

Програма

 

17.00 – Откриване

17.00-17.20 проф. Петя Асенова – доклад на тема: Сходствата между два езика - балканизми или не?

17.20-17.30 – доц. Русана Бейлери - Нов българско-албански речник (автор Енкеле Хайнай, редактор София Попова) – презентация от магистър Мария Пеева.

- За подготвяното издаване на стихосбирка от непубликувани ръкописи на Тома Кацори. - Обявяване на  дарение на периодични езиковедски и литературоведски списания по албанология от личната библиотека на писателя, предоставено от съпругата му Виолета Кацори.

17.30-17.40г-н Ивайло Петров, председател на Сдружението на младите хора с произход от изчезващото, единствено албанско село в България, Мандрица, представя проектите на Сдружението, между които Разговорник.

17.40-18.00доц. Василка Алексова и студентите Надежда Христова, Пламена Богданова, Габриела Минкова, Теодора Станчева - Резултати от теренното проучване на власи-рудари в с. Душево, Севлиевско.

18.00-18.10докторант Аглика Попова – доклад на тема: Типологичен анализ на библейските сюжети, по Нортръп Фрай.

18.10-18.30доц. Румяна Л. Станчева – Перспективи в докторантската програма Литературите на обединена Европа.

 

Членове на проекта: проф. Петя Асенова, доц. Василка Алексова, доц. Русана Бейлери, гл. ас. Фотини Христакуди, докторант Аглика Попова, магистрант Анна Капитанова, магистрант Дарина Фелонова, доц. Румяна Л. Станчева, ръководител на проекта.

 

Научната среща ще завърши с почетна чаша вино