vv2

Направление “Теория на литературата”,

Институт за литература, БАН

Катедра „Теория и история на литературата”,

СУ „Св. Климент Охридски”


Конференция в рамките на проект

“Методологически проблеми на литературознанието”

 

 

 

Тема на конференцията: ИЗВЪНЛИТЕРАТУРНОТО

25 и 26 ноември 2010


 

ПРОГРАМА


25 ноември – Зала 2 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”

Сутрешно заседание

Водещ: Миряна Янакиева

10.30 – Иван Младенов - Извънлитературното. Знак и концептуализиране

10.50Пламен Шуликов - Литературно-техническа комбинация: първата любов на Хенри Форд и двата любовни романа на Херман Гьоринг

11.10 - Евдокия Борисова - Музеят и куфарът. Металитературният Орхан Памук

11. 30 - Станислав Симеонов – Литературата в ефира

11.50 – 13.30 - Дискусия


Следобедно заседание

Водещ: Рая Кунчева

14.30 - Яни Милчаков, Пламен Шуликов, Евдокия Борисова - Представяне на идея за проект на тема "Паралитературата" (мултимедийна презентация)

14.50 - Тодор Христов Теория на литературата без литература

15.10 -  Димитър Камбуров - За  извънлитературността в литературната  интерпретация

15.30 - Дарин Тенев – Негативност и удвояване в литературната творба. Начални скици.

15. 50 – 17.30 – Дискусия


26 ноември – Конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски”

Сутрешно заседание

Водещ: Иван Младенов

10.00 - Рая Кунчева – В. Дилтай: свързаността на живота е основно понятие

в хуманитарните науки

10.20 - Еньо Стоянов – Социални „вселени” и субкултурни практики

10.40 - Андрей Ташев – Между случайност и необходимост (Опит върху идеята на

Чарлс  Пърс за "effete mind")

11.00 - Александър Панов Ботевата поезия в ритуалния контекст на Възраждането

11.20 – 13.00 - Дискусия


Следобедно заседание

Водещ: Александър Панов

14.00 - Миряна Янакиева – Дон Жуан или за границите на литературата и музиката

14.20 - Петя Абрашева Образ и литература

14.40 - Дария Карапеткова – Графитите на Генуа: стенна литература с много примеси

15.00 - Амелия Личева Книги и читатели: какво ни казват ежедневниците от 1992 г.

15.20 – 17.00 - Дискусия