Факултетът по класически и нови филологии,

Катедра по германистика и скандинавистика

и

Факултетът по славянски филологии,

Катедра по български език

 

uni-arty


Ви канят

на кръгла маса


Училищната граматика в академичен контекст


по проекта

ВХОДНА МОРФОЛОГИЧНА И СИНТАКТИЧНА ТЕРМИНОЛОГИЯ КАТО БАЗА ЗА УСВОЯВАНЕ НА НАУЧНА ЛИНГВИСТИЧНА ТЕРМИНОЛОГИЯ ОТ СТУДЕНТИ ФИЛОЛОЗИ (БЪЛГАРИСТИ И ГЕРМАНИСТИ)

договор № 130/ 15.04.2010 г.КОГА: 2 март 2011 г. от 9.00 до 13.00 ч.

КЪДЕ: зала 1 на Ректората

ЗАЩО:

  • Ще чуете наблюдения върху паралела между училищни (4.-7. клас) и академични термини в българската и немската граматика.
  • Ще бъде представен електронен двуезичен речник на граматическите термини.