Катедрата по Kирилометодиевистика приканя студенти, докторанти и млади учени да участват в ежегодните Климентови четения, които тази година ще се проведат на 19 ноември от 9 ч. в Зала 1.

 

med-book

 

Теми за доклади, свързани с българското и славянското средновековие (литература, език, история, богословие), се приемат до 10 ноември в каб. 144 или на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.