plakat konferenciaМеждународната научна конференция ,,Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед” има за цел да преосмисли съотношението между класично и канонично в руската литература с оглед на чуждата културна и образователна среда. Тематичният периметър на размишленията предполага различни аспекти на чуждото разпознаване и тълкуване на връзката между: текст и автор; текст и възприемател; текст и метатекст; текст и контекст (литературен и екстралитературен); текст и превод; текст и книга и т. н.

 

Форумът се провежда в чест на 70-годишнината на проф. дфн Петко Троев. Ще бъде представена монографията на проф. дфн Петко Троев „Достоевски. Духовните митарства на гения и пророка” (2012), както и сборникът статии „Класика и канон в руската литература. Българският поглед” (2012).

 

Конференцията „Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед” (9-10 ноември 2012) е организирана от Катедрата по руска литература по проект № 136/9 май 2012 на ФСлФ и със съдействието на Руския културно-информационен център (София).

 

 

 

Програма на конференцията

 

Korica-Klasika i kanon1