Направление по Теория на литературата към Института за литература при БАН,

Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”,

Културен център към СУ „Св. Климент Охридски”

 

Национална научна конференция

 

invisible school

 

 

Изплъзващият се предмет на литературознанието.
Невидимата школа:

Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов

 

 

 

  Нова конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”

28, 29, 30 ноември 2012 г., 10.00 – 18.00 часа


 

Сряда, 28 ноември

 

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Встъпителни думи

 

Водещ: Миглена Николчина

 

Миряна Янакиева (БАН): Три лица на литературоведското безпокойство

Амелия Личева (СУ): Фигурата на учителя

Магдалена Костова-Панайотова (ЮЗУ): Изплъзващите се предмети и литературоведът в

сянка

Николай Гочев (СУ): Книги за българския народ (1897-1991)

11:30-12:00 – Дискусия

 

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Амелия Личева

 

Миглена Николчина (СУ): Трансмодалност и трансподобие: невидимите

принципи на невидимата школа

Дaрин Tенев (СУ): Авторът тук: между скритото несъгласие и невидимата промяна

Еньо Стоянов (СУ): Статутът на идеята - литературоведска и трансмодална

Божана Филипова (СУ): Стивън Дедалус млад между автотекстуалността и мълчаливия

диалог с романтизма

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

 

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Дарин Тенев

 

Боян Манчев (СУ):

● Мария Калинова (СУ): Невидимата матрица: двойната сцена на сътворението

● Камелия Спасова (СУ): Двете сцени: сцена в сцената

● Галина Георгиева (БАН): Ефектът на „останението”: творчеството и машините

17:30-18:00 – Дискусия

 

Четвъртък, 29 ноември

 

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Миряна Янакиева

 

Михаил Неделчев (НБУ): Школите – видими и невидими, реални и въобразени. Ескиз към литературоведски мемоари  

Дечка Чавдарова (ШУ): (Не)проблематичната свързаност на Гоголевия текст през

българския прочит (Никола Георгиев и Радосвет Коларов)

Александър Панов (БАН): Смяната на методологията означава ли и смяна на обекта?

Елка Димитрова (БАН): Предисторията като апория и етос

11:30-12:00 – Дискусия

 

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Андрей Ташев

 

Цветанка Хубенова (СУ): Видимата школа на личността

Калина Захова (БАН): Невидимата школа: импакт фактор и литературоведски реактор

Петя Тодорова (БАН): Поетиката и интертекстуалността като методи

Катерина Кокинова (СУ): Авторефлексия чрез “автополемика” - свобода и подчиненост на интерпретатора

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

 

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Чавдар Парушев

 

Ирен Александрова (СУ): Пресичане на херменевтичния кръг

Гергана Златкова (СУ): Опити за нови прочити на стихотворението "Хаджи Димитър" на Христо Ботев

Миглена Ходжева (БАН): Литературата – кодът за имплицитното (себе)познание

Виктория Кирилова (СУ): Изплъзващият се предмет на литературознанието

17:30-18:00 – Дискусия

 

 

 

Петък, 30 ноември

 

10:00-12:00, Сутрешно заседание

 

Водещ: Камелия Спасова

 

Рая Кунчева (БАН): В. Бенямин за художествената творба в аспекта на неговата критика на Р. Гундолф

Петя Абрашева (БАН): Мълчанието в литературата - форми, употреби и функционалност

Тодор Христов (СУ): Икономическото измерение на литературоведските школи

Александър Кьосев (СУ): За четенето: лично и теоретично

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-16:30, Следобедно заседание

Водещ: Галина Георгиева

 

Сирма Данова (СУ): Автопародия и контекстуализация при Пенчо Славейков

Йордан Ефтимов (НБУ): В художествения свят на романа "Хоро" и антропологическия обрат в края на 80-те

Васил Василев (БАН): Проблемът за матрицата: съзерцание-явяване-откровение при Тракъл и Рилке

Иван Русков (ПУ): Звукът на Тихата победа. Мълчаливите промени в последното Дебеляново стихотворение

Катерина Костадинова (НХА): Цитиращият човек в съвременното визуално изкуство (Наблюдения върху текстовите присъствия в два културни продукта на български

визуални артисти)

Ренета Божанкова (СУ): Жанр и „виртуален контекст“

Димитър Камбуров (СУ):

16:00-16:30 – Дискусия

 

16:30 – Заключителни думи