Интердисциплинарни аспекти на балканистиката


balkans3

 

Участници в проекта през 2009 и 2010 г. бяха преподаватели от катедрата: проф. дфн Петя Асенова, доц. д-р Василка Алексова, доц. дфн Румяна Л. Станчева, доц. д-р Русана Христова-Бейлери, гл. ас. д-р Фотини Христакуди-Константиниду.


 

В екипа, през 2009 г., бяха включени докторантът Иван Радев и студентките от V курс

Балканистика Галя Георгиева и Веселина Белева.


През 2010 година в проекта участваха докторантката Аглика Попова и студентките от V курс Балканистика Анна Капитанова и Дарина Фелонова.

diction-alb


През 2010 година в проекта участват докторантката Аглика Попова и студентките от V курс Балканистика Анна Капитанова и Дарина Фелонова.

 

Ръководител на проекта: доц. дфн Румяна Л. Станчева

 

страници на проекта