- Albania for travellers. Shqipëria the land of the eagle.

- Albania. Land of sun and hospitality. (2)

- Arbëria 8

- Bajra, Ismail. Kultura dhe shoqëria. Prishtinë, Rilindja, 1976.

- Buletin i punimeve të fakultetit filozofik, X. Prishtinë, 1973.

- Buletin i punimeve të fakultetit filozofik, XIV. Prishtinë, 1980.

- Buletin për shkencat shoqërore, № 4. Tiranë, Botimi i Institutit të Shkencave, 1954.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 2. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1959.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 2. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1960.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 3. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1960.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 4. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1960.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat natyrore, 1. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1961.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 1. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1961.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 2. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1961.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 3. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1961. (2)

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 4. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1961.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 1. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1962. (2)

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 3. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1962.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 4. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1962.

- Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat shoqërore, 2. Tiranë, N. I. Sh. Shtypshkronjave“Mihal Duri”,1963.

- Clogg, Richard. Histori e përmbedhur e Greqisë. Tiranë, “Toena”, 2004. (2)

- Dardania Sacra 3. Prishtinë, 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 1, 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 2, 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 4, shtator 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 5, tetor 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 6, 2001.

- Drejt. Botim i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Nr. 7, 2001.

- Etnografia shqiptare I. Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë/ Sektori i Etnografisë, 1962.

- Gjerg Kastrioti Skenderbeu, 1468 – 1968. Tranë, “Naim Frashëri”, 1967.

- Hudhri, Ferid. Shqipëria dhe shqiptarët në vepra të piktoreve të huaj. Tiranë, 8 Nëntori, 1987.

- Hylli i dritës. Fishta. Tiranë, 1996

- Ibrahimi, Mustafa. Thesari folklorik shiqptar nga rrafshi i pelagonisë. Shkup, Flaka, 2003.

- Iliria /Studime dhe materiale arkeologjike/, I. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1971.

- L’illyrie / La ville illyrienne/, II. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1971.

- Informatika 3. Tiranë, “Shtëpia botuese e librit shkollor”, 2001.

- Kabashi, dr. Emin. Batalioni atlantiku i UÇK-së. Prishtinë, “Çlirimi”, 2004.

- Kabashi, dr. Emin. Iluzionet kultura Atdheu. Prishtinë, 2004.

- Kabashi, dr. Emin. Përmasa kombëtare e luftës së UÇK-së. Prishtinë, “Çlirimi”, 2005.

- Kosova, historical political review. 4/1994, Tirana.

- Luku, Shpetim. Korrupsioni i paralajmëruar. Tiranë, 2004.

- Luku, Shpetim. Profil biznesi Më të mirat. Tiranë, 2004.

- Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar (1635 – 1912), III. Tiranë, Institut i folklorit, 1962. (2)

- Meyer, Philip. Gazetaria e saktë. Tiranë, “Koçi”, 2006. (2)

- Negotium 2 - Botim i përtremuajshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. “Toena”, 2000.

- Negotium 3 - Botim i përtremuajshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. “Toena”, 2000.

- Negotium 6 - Botim i përtremuajshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. “Toena”, 2001.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №8. Organi i Lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, 1972.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №12. Organi i Lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, 1972.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №8. Organi i Lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, 1983.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №9. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1989.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №10. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1989.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №1. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №2. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №3. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №4. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №5. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №6. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №9. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №11. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1990.

- “Nëntori” – Revistë e përmuajshme letrare-artistike shoqërore-politike, №4. Organi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, 1991.

- Një pasqyrë e veprimitarisë botuese në Kosovë. Biblioteka populare dhe universitare e kosovës. Prishtinë, 1973.

- Rugova, Ibrahim. Kah teoria. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Rruga e mbijetesës. Organizata Femrat në zhvillim. Tetovë, “Napredok”.

- Seminari i kulturës shqiptare për të huaj 1. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, 1975. (2)

- Seminari i kulturës shqiptare për të huaj 2. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, 1976. (2)

- Seminari mbi kulturën shqiptare për të huaj, 4.  Universitetii Prishtinës. Prishtinë, 1978.  (2)

- Spahiu, Hena. Qyteti iliro-arberor i Beratit. Tiranë, 1990.

- Straight. Publication of the Departament of Informacion at the Council of Ministers of the Republic of Albania. Nr. 2.

- Straight. Publication of the Departament of Informacion at the Council of Ministers of the Republic of Albania. Nr. 3.

- Studime historike 3-4. Akademia e Shkencëve e RSH, Instituti i Historisë, Tiranë, 2003.

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1964. (2)

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1965. (2)

- Studime historike 3. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1965.

- Studime historike 1. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1966.

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1966.

- Studime historike 1. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1967.

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1971.

- Studime historike 4. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1971. (2)

- Studime historike 1. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1972.

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1972.

- Studime historike 3. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1972. (2)

- Studime historike 4. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1972.

- Studime historike 2. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1973.

- Studime historike 3. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1973.

- Studime historike 3. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1989.

- Studime historike 4. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1990.

- Tempulli 11. Reviste periodike kulturore. Korçë, 2005.

- Tirana, visitor guide. (2)

- Vjetar i arkivit të Kosovës, VIII-IX. Prishtinë, 1975.

- Vjetari statiskor i R.P. SH. Tiranë, 1964.