- Библиография на славянското литературознание и фолклор в България. 1976-1980. том I, София, СУ “Св. Климент Охридски, 1983.

- Библиография на славянското литературознание и фолклор в България. 1976-1980. том ΙI, София, СУ “Св. Климент Охридски, 1983.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1981, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1984, кн.1 (2 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1984, кн.2 (2 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1984, кн.3 (3 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1985, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1987, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.1.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.2 (3 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.3.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1990, кн.1.